DTI methode

DTI methode

Het is een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby’s toegepast worden.

Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest. In principe kunnen alle klachten met Energetische Geneeswijzen behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtsklachten, allergieën, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple sclerose en reumatische klachten.

Bij klachten is het altijd wenselijk eerst de huisarts en eventueel een specialist te bezoeken. In het eerste gesprek worden de voornaamste klachten geïnventariseerd en vragen stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen.

Herstel van natuurlijk evenwicht
Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de verstoringen. Hiervoor wordt het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat die verstoringen kan opheffen geactiveerd.

Voorbeelden hiervan zijn dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren door de juiste middelen in te zetten.

Deze bestaan uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vital-Frequenties. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in duizenden jaren uiterst effectief gebleken.

Daarnaast krijgt u ook andere adviezen die het herstel ten goede komen.

Enkele voorbeelden 
Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met Energetische Geneeswijzen kan de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.

  • Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok (bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.
  • Bij ME of chronisch vermoeidheidsyndroom is er veelal sprake van een sluimerende virusactiviteit met name van de lever- de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.
  • Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals vetzuren en aminozuren en een elektrosmog- of geopathie belasting met invloed op de hersenen.
  • Een allergie is een storing van het immuunsysteem ontstaan door één of meerdere van de 24 oorzaak categorieën.
  • Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een niermeridiaanstoring, waarbij er sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde emoties.
  • Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van een sluimerende virus activiteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring en een levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken ontstaan kan zijn.
  • Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaalbelasting, een virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.
  • Bij spastische dikkedarm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.
  • Reumatoïde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals wortelkanaalklachten, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene bacterieactiviteit in de darmen.

Consult 
Het eerste consult duurt ongeveer een uur. Tijdens het eerste bezoek wordt een zo optimale therapie bepaald. Vervolgbehandelingen vinden meestal om de vier weken plaats. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klachten.