Behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen en beroepscodes/profiel van de VBAG en RBCZ. Ook ben ik net als iedere zorgaanbieder in Nederland gehouden aan de Wkkgz, geregeld in de procedure van de klachtenregeling en -functionaris van de VBAG/RBCZ, plus de SCAG (geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg).

Vanaf heden ben ik, net als iedere zorgaanbieder in Nederland, daarnaast verplicht met iedere cliënt een schriftelijk ondertekende behandelovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten vermeld. Deze behandelovereenkomst kun je downloaden en printen en voorafgaand aan het eerste consult meenemen.

Downloads:
Behandelovereenkomst
Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Klachtenregelement

Veel verzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de consulten.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG, waardoor veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk de consulten vergoeden. Mits u aanvullend verzekerd bent. Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ.